Kadın Sığınma Evine nasıl ulaşırım?

Kadın Sığınma Evinin adresi gizlidir, bundan dolayı
sizinle telefonda bir yer kararlaştırılacak ve  görevliler tarafından oradan alıncaksınız.

Tel.: 0421 - 34 95 73
Email: buero@frauenhaus-bremen.de

Acil durumlarda 110 telefon numarasından polise ulaşabilirsiniz.

Yanıma neler almam gerekir?

Şayet mümkünse, önemli belgelerinizi, resmi kararları örneğin: evlenme cüzdanı, pasaport, doğum kayıt örneği vs. yanınıza alın.

Kendiniz ve çocuğunuz için biraz giyecek.