چگونه می توانم به خانه زنان بروم ؟

همانطور که گفته شد آدرس این خانه مخفی است . برای ارتباط با خانه ی زنان لطفاً با شماره تلفن خانه تماس بگیرید . تلفنی اطلاعات لازم به شما داده می شود . برای مواقع ضرور لطفاً با شماره 110 پلیس تماس بگیرید .

0421 - 34 95 73
buero@frauenhaus-bremen.de

چه وسائلی باید با خود داشته باشم ؟

زمانی که شما ( زنان ) تصمیم گرفتید به خانه زنان بروید فراموش نکنید که مدارک مهم خود را با خود بیاورید از جمله سند ازدواج اگر موجود باشد پاسپورت و شناسنامه و........ همچنین لباس و لوازم ضروری و شخصی برای خود و کودکان خود

شماره حساب کمک های مالی