خانه زنان چیست ؟

خانه زنان یک خانه امن است برای زنان با بچه و بدون بچه که مورد تجاوز و خشونت بدنی و یا روحی قرار گرفتند . به دلایل امنیت زنان و بچه های آن ان آدرس خانه امن زنان در دفاتر تلفن و دفتر زرد اطلاعات نوشته نشده است .