چه خدماتی برای کودکان وجود دارد ؟

همچنین کودکانی که با مادرانشان زندگی می کنند ، از طرف کارکنان این خانه حمایت میشوند . در این خانه مربیان کودک همیشه در تلاش هستند نیازهای این کودکان را در محیط جدید تشخیص بدهند و در توانایی شان جوابگو باشند و حمایت لازم را از آنها به عمل آورند. برای سرگرمی و بازی کودکان اتاق های جداگانه ای وجود دارد . پسران تا سن 12 سالگی می توانند با مادرانشان به خانه زنان بیایند .